• Anasayfa
  • Çocukluk Çağı Beyin ve Spinal Kord Tümörleri
  • Çocuklarda ve Yetişkinlerdeki Kanser Çeşitleri Arasındaki Farklar

Çocuklarda ve Yetişkinlerdeki Kanser Çeşitleri Arasındaki Farklar

Kanser nedir?

Vücudumuz trilyonlarca canlı hücreden meydana gelmiştir. Normalde vücudumuzdaki hücreler büyür, yeni hücreler oluşturmak için bölünür ve muntazam bir biçimde ölürler.  Bir insanın hayatının ilk yıllarında normal hücreler genelde büyümeye olanak sağlamak için daha hızlı bölünür. Bu hücreler kişi erişkin olduğunda ise sadece eski hücrelerin veya ölmüş hücrelerin yerini almak için veya hasarları onarmak için bölünürler.

Kanser vücudumuzun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrol dışı büyümesidir.

Çok fazla kanser türü vardır. Fakat hepsi normal olmayan hücrelerin kontrol dışı büyümesiyle başlar.

Kanser hücresi büyümesi normal hücre büyümesine göre değişiktir. Kanser hücreleri ölmek yerine büyümeye devam ederler ve yeni anormal hücreler oluştururlar. Çoğu durumda kanser hücreleri bir tümör oluşturur. Kanser hücreleri aynı zamanda başka dokuları da istila edebilirler. Bu normal hücrelerin yapamadığı bir durumdur. Kontrolden çıkma ve başka dokuları istila etme, bir hücreyi kanser hücresi yapan durumdur.

Hücreler DNA’larının zarar görmesinden dolayı kanser hücresi olurlar. DNA her hücrede vardır ve bütün hareketlerini yönlendirir. Normal bir hücrede DNA zarar gördüğü zaman hücre ya DNA’daki hasarı giderir ya da hücre ölür. Kanser hücrelerinde ise hasar görmüş DNA onarılmaz, buna karşın hücre beklendiği gibi ölmez. Buna karşılık bu hücre vücudun ihtiyaç duymadığı yeni hücreler üretir. Bu yeni hücrelerin hepsinde de ilk anormal hücreler gibi aynı hasarlı DNA bulunacaktır.

İnsanlar hasar görmüş DNA’yı kalıtsal olarak alabilirler. Fakat genelde DNA hasarı ya normal hücre üremesi sırasındaki hatalar sonucu oluşur veya doğadaki bazı etkenler neden olur. Erişkinlerde bazen DNA hasarının nedeni çok barizdir. Örneğin; sigara içmek gibi. Fakat genelde belirli bir etken bulunamaz.

Değişik tür kanserler çok değişik biçimde davranabilirler. Bunlar değişik hızlarda büyürler ve değişik tedavilere yanıt vermeleri de farklıdır. Onun için insanlarda kanser çeşidine göre tedaviyi planlamak gerekir. Bütün tümörler kanseroz değildir. Kanser olmayan tümörlere “benign” diyoruz. Benign tümörler bazı problemlere neden olabilirler.  Çok büyüyebilirler ve sağlıklı organ veya dokulara bası yapabilirler. Fakat bunlar diğer dokuları istila etmezler. İstila etmediklerinden dolayı aynı zamanda vücudun diğer organlarına yayılmaları da olmaz (metastaz yapmazlar). Vücudun çoğu bölümünde bu tümörler yaşam için bir tehlike oluşturmazlar, fakat beyinde benign tümörler bile bazen yakınlarındaki normal beyin dokusuna hasar verebilirler. Bazı vakalarda bu bazen sakat bırakmaya, hatta yaşamı tehdit etmeye kadar gidebilir (çocuklarda beyin ve spinal kord tümörleri nedir? bölümüne bakınız).

Çocuklarda ve Yetişkinlerdeki Kanser Çeşitleri Arasında Ne Fark Vardır?
Çocuklardaki kanser çeşitleri genelde büyüklerdekinden oldukça farklıdır.

Çocukluk kanserleri yaşamın erken zamanlarındaki hücrede oluşan DNA hasarları sonucu oluşur. Bazen bu doğuştan bile öncedir. Büyüklerdeki bir çok kanserin tersine çocukluk kanserleri yaşam tarzıyla veya çevresel risk faktörleriyle ilişkili değildir. İstisnalar olmakla birlikte çocukluk çağı kanserleri tedaviye yanıt verme açısından daha iyidir. Örneğin; kemoterapi gibi. Çocukların vücutları kemoterapiyi erişkinlere oranla daha iyi tolere eder. Fakat kanser tedavileri, kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi, bazı uzun dönem yan etkiler oluşturabilir. Sonuçta tedavi olmuş çocuklarda bu uzun dönemli etkiler için yaşamlarının geri kalanlarında yakın takip gerekebilir.

1960’lardan beri kanserli çocukların çoğu onlar için planlanmış özel merkezlerde tedavi edilmektedir. Bu merkezlerde tedavi olmanın avantajı erişkin ve çocukluk çağı kanserleri arasındaki farkları bilen uzmanlarca yapılmış olmasıdır. Aynı zamanda kanserli çocukların ihtiyaçlarını bilen bu grupta genellikle pediyatrik onkolog, cerrah, radyasyon onkoloğu, patolog, pediyatrik onkoloji hemşiresi ve hemşireler bulunur. Bu merkezlerde aynı zamanda psikologlar, sosyal uzmanlar, çocukluk çağı spesiyalisti, beslenme uzmanı, rehabilitasyon ve fizik tedavi uzmanı ve aileye destek ve eğitim verebilecek eğitmenler yer alır. Sonuçta çocukluk çağı kanserleri uzman bir ekip tarafından tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Bir çocuğa kanser teşhisi konulduğu zaman bütün aile üyelerini ve yaşamını etkileyen bir durum ortaya çıkar. Bütün bunların daha fazlasını ayrı bir dökümanda (kanser teşhisi konmuş çocuklar ne yapmalı?) bölümünde okuyabilirsiniz. 

Spektromar

A. Fişekhane Cad. No:60A-1
Bakırköy 34410
İstanbul / Türkiye

Spektromar

T. +90 (212) 570 72 85
F. +90 (212) 543 91 13

TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI


Bireysel Test Sonuçları
Kurumsal İşlemler

Apertura de cuenta bet365.es