• Anasayfa
  • 4 Boyutlu Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Venöz Renkli Doppler

     Alt Ekstremite Venöz Doppler İncelemesi ve Varis Araştırması

 

 spiderveins_1-1.jpg - 76 kbvarices.jpg - 17.31 kbvarices.jpg - 17.31 kb 

Varis hastalığı en sık görülen damar hastalığıdır. Kadınların yaklaşık %80’i ve erkeklerin %20’sinde hayatlarının bir döneminde varis hastalığına rastlanabilmektedir. 

Son zamanlarda hızla gelişmekte olan teknoloji sayesinde varis tedavisinde önemli noktalara gelinmiştir. Bu yüzden varisin tanı yöntemleri günümüzde daha da önemli olmaya başlamıştır. 

Bugün bu alanda çalışan damar cerrahi uzmanları dışında kozmetik merkezleri  ve diğer uzman olmayan kişiler tarafından verilen hizmetler, tedavi çeşitliği ve yöntemlerinin bolluğu hastaların kafasında ister istemez bazı soru işaretleri yaratmıştır. Hastalarca iğne tedavisi olarak bilinen skleroterapi, lazer uygulaması, köpük gibi yöntemler uzmanlar  tarafından uygulanmadığı için belli bir süre sonra hastayı tekrar rahatsız  etmeye başlamaktadır. Bunun en önemli nedeni söz konusu tedaviler başlamadan önce hastanın detaylı bir radyolojik incelemeden yoksun olmasıdır.

 dop1.BMP - 1.86 MB dop2.BMP - 2.1 MB

 Varis hastalığında, Renkli Doppler Sonografinin güttüğü amaç, öncelikle varisin kaynağını bulmak, onun patofizyolojik karakterini ortaya çıkartmak ve bu sayede uzman damar cerrahlarına bir yol haritası sunmaktan ibarettir. Hipokrates’in “Hastalık yok, hasta var” diye bilinen bilgece sözü, her yerde olduğu gibi bu hastalık için de geçerliliğini korumaktadır: Hiçbir hastada, varis hastalığının oluşma mekanizması bir başka hastanınkine benzemez.  Radyologun görevi her hastada varisin oluşma mekanizmasını keşfedip onun kaynağını uzman damar cerrahlarına bildirerek hastalığın kesin çözümünde katkıda bulunmaktır.

 dop3.BMP - 1.86 MB 

  Biz merkezimizde yılların verdiği tecrübeyi en güncel bilimsel bilgilerle harmanlayarak sunduğumuz hizmet ile hastaların ve ayrıca damar cerrahlarının memnuniyeti ve güvenini kazanmayı planladığımızı bilgilerinize sunarız. Biz, bu doğrultuda, her hastada bacakların detaylı venöz (toplar )damar anatomik haritasını, kapakçıkların fonksyonel görüntülenmesini, perforan damarların ve reflü(kaçak) varsa onun tespitini yapmanın yanı sıra variköz damarların hangi yolla oluştuğunu saptayarak detaylı bir Doppler raporu hazırlamaktayız.

 Bizim farkımız hasta duyarlılığımız ve dayandığımız bilimsel yaklaşımdır.

  

Spektromar

A. Fişekhane Cad. No:60A-1
Bakırköy 34410
İstanbul / Türkiye

Spektromar

T. +90 (212) 570 72 85
F. +90 (212) 543 91 13

TIBBİ TAHLİL LABORATUVARI


Bireysel Test Sonuçları
Kurumsal İşlemler

Apertura de cuenta bet365.es