ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI, Teksifle

Testin Adı:ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI, Teksifle
Sinonim:AFB, EZN, Asit fast boyama , Aside dirençli boyama, Acid-fast Smear, TBC boyama, AFB stain, Tuberculosis smear, Acid fast bacilli stain
Çalışma Zamanı:
Sonuç Verme Zamanı:
Numune Türü:Balgam, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Mikroskobik İnceleme
Kullanımı:Bu test, hasta örneklerinin bir seri homojenize edici ve yoğunlaştırıcı işlemden geçirildiktem sonra aside dirençli Erlich-Ziehl-Neelseen yöntemi ile boyanması ve aside dirençli boyanan tüberküloz basilinin görünür hale gelmesi neticesinde tüberküloz enfeksiyonunun erken tanısına katkıda bulunur.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu:5906
SUT Kodu:905760