ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI VE MIKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ

Testin Adı:ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI VE MIKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ
Sinonim:TÜBERKÜLOZ, VEREM, MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ, MİKOBAKTERİ, TBC KÜLTÜRÜ, VEREM BASİLİ, LOWENSTEIN JENSEN, MGIT
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:45 gün sonra 18:30
Numune Türü:İdrar, Sabah, Sabah ilk
Numune Miktarı:15 Mikrolitre
Numune Kabı:Steril idrar kabı
Numune Özellikleri:Ardışık en az üç gün dış ürogenital bölge temizlendikten sonra en az 40 ml sabah idrarı(mesanede en az 4 saat beklemiş idrar) alınır. Örnek kapları musluk suyu ile temas etmemelidir. İdrar veremeyen hastalardan mesaneden kateter ile ya da suprapubik aspirasyon ile alınan örnekler de çalışılabilir. 24 saatlik biriktirilmiş, bekletilmiş idrar ve kateter torbasından alınan idrar örnekleri; idrar içeriğinin basillerin canlılığını olumsuz yönde etkilemesi, klinik örneğin seyrelmesi, TDM ve diğer mikroorganizmalar ile kontamine olma ihtimalleri nedeniyle kabul edilmemelidir.
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Kültür
Kullanımı:Üriner tüberküloz tanısı için hasta örneğinde sıvı ve katı besiyerinde başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmaktır.
Üriner tüberküloz ve diğer klinik tüberküloz formlarında kesin tanı mikrobiyolojiktir.
Kültür tanıda altın standarttır. Duyarlılığı yüksektir. Örnekte 10-100/ml canlı basil bulunması kültürde üreme olması için yeterlidir. Ancak M.tuberculosis yavaş üreyen bir mikroorganizma olduğundan kültürde üremesi için ortalama 10 gün-6 hafta süre gerekmektedir.
Kültürde üremenin olması ve tür tanımlamasının yapılması hastalığın tanı ve tedavisinde yol göstericidir.
Numune Stabilite Özellikleri:Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu:7781
SUT Kodu: