ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI Ve MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ

Testin Adı:ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI ve MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ
Sinonim:ARB boyama, Aside Dirençli Bakteri arama, Balgamda ARB, TBC boyama, Aside Dirençli Boyama, Sputum stain for mycobacteria, Acid fast bacilli stain, AFB stain, Tuberculosis smear, TB smear
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:45 gün sonra 18:00
Numune Türü:Balgam, –
Numune Miktarı:5 Mililitre
Numune Kabı:Steril kap/tüp
Numune Özellikleri:Örnekler vidalı kapaklı steril kap ile kabul edilmelidir. Örneğin tükürük olması, 24 saat süre ile biriktirilen balgam örnekleri, içinde yiyecek artıkları olan balgam örnekleri uygun değildir. Şehirlerarası taşıma süresinin 3 günü geçmesi örneğin kontaminasyonunu arttırdığından sonucu etkileyebilir. Tercihen üç gün fakat en az 24 saat arayla ve birbirini takip eden günlerde, derin kuvvetli öksürükle alt solunum yollarından gelen kıvamlı sabah ilk balgam örneği 5-10 ml alınmalıdır. • Hastaya steril bir kap sağlanmalıdır. Hasta ağzını distile su veya saf su ile çalkaladıktan sonra balgam alınmalıdır. Ağzı çalkalamak için musluk suyu kullanılmamalıdır. Kirlenme riskinin artması nedeniyle büyük su soğutucusu sebilleri uygun değildir. • Tükürük ve burun salgılarından kaçınılmalı ve hasta bu durum hakkında uyarılmalıdır. Hastalar nazal pasajlarını boğazlarının arkasına temizlememeli ve bunu balgam örneği olarak sunmamalıdır. Numuneler asla biriktirilmemelidir. • Toplanan balgamın kalitesi kontrol edilmeli ve sadece tükürük değil balgam olduğundan emin olunmalıdır. • Yoğun kan içeren örneklerde üreme inhibe olabilmektedir
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:Balgam çıkarmayı kolaylaştırmak için hastaya bol su içmesi önerilir.
Çalışma Yöntemi:Kültür
Kullanımı:Test, başta Mycobacterium tuberculosis olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üreterek, tür tanımlamalarını yaparak tüberküloz tanısına katkıda bulunmaktadır.
Erlich-Ziehl-Neelsen boyama ve mikroskobi yöntemi, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve temel bir tüberküloz tarama ve tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak mikroskobide bakterinin görülebilmesi için örneğin ml’de 5 bin ile 10 bin basil bulunması gereklidir. Mikroskopi, duyarlılığı düşük, özgüllüğü yüksek bir test olduğundan tanıda kültür ile birlikte çalışılması duyarlılığı arttırır.
Tüberküloz ve diğer mikobakteri infeksiyonlarının tanısı için altın standart olarak kabul edilen yöntem bakterinin kültürünün yapılarak üretilmesidir. Ancak mikobakteri türlerinin uzun üreme süresi nedeniyle 6-8 hafta gibi uzun bir zaman alır. Özel sıvı kültür besiyeri, ortalama saptama süresini 14 güne düşürür. M. tuberculosis kompleksinden elde edilen herhangi bir yeni izolat, ilk tercih edilen tüberkülostatik ajanlara karşı da test edilmelidir.
Numune Stabilite Özellikleri:Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu:7780
SUT Kodu: