MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DNA PCR

Testin Adı:MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DNA PCR
Sinonim:Tüberküloz PCR, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis complex, TB, Tuberculosis, MTBC, M. bovis, M. africanum, M. pinnipedii, M. microti, M. caprae, M. canettii
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:2 gün sonra 18:00
Numune Türü:Balgam, Soğuk
Numune Miktarı:2,5 Mililitre
Numune Kabı:Steril kap/tüp
Numune Özellikleri:Örnek transportu 2-8 oC’de yapılmalıdır. Dekontamine edilmiş balgam örnekleri de kabul edilir. Transport şartları direk örnek ile aynıdır.
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Real Time PCR
Kullanımı:Tüberküloz enfeksiyonu hızlı tanısı
Tüberküloz , dünya çapında önemli bir küresel halk sağlığı sorunu oluşturan ciddi bir hastalıktır. Şu anda, MTB’nin tespiti için çok yüksek hassasiyet ve özgüllük ile nükleik asit bazlı teknolojiler kullanılmaktadır. Geleneksel tanı yöntemlerinin performansıyla ilgili birçok sorun olduğundan, klinik olarak akciğer tüberküloz ön tanısı olan örneklerde mikobakterilerin güvenilir, erken tespiti ve tip ayrımı için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testleri geliştirilmiştir. Farklı biyolojik numunelerin mililitresinde < 10 basil tespit edebilen PCR tekniği, MTB’nin teşhisi için yararlıdır.
Numune Stabilite Özellikleri:Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 3 Gün|Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün
Lab. Kodu:7240
SUT Kodu:908290