MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, BAL

Testin Adı:MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, BAL
Sinonim:tüberküloz, verem, mikobakteri, mikobakteri kültürü, tbc kültürü, verem basili
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:45 gün sonra 18:00
Numune Türü:Bronkoalveoler Lavaj(BAL), –
Numune Miktarı:10 Mililitre
Numune Kabı:Steril kap/tüp
Numune Özellikleri:5-10 ml brons lavajı; 5 ml serum fizyolojik içerisine alınan fırçalama örneği; en az 3 ml trakeal aspirat
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Kültür
Kullanımı:Başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmaktır.
Numune Stabilite Özellikleri:Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 1 Saat
Lab. Kodu:3892
SUT Kodu:906170