MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, BOS

Testin Adı:MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, BOS
Sinonim:tüberküloz, verem, mikobakteri, mikobakteri kültürü, tbc kültürü, verem basili
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:45 gün sonra 18:00
Numune Türü:BOS, Oda Isısı
Numune Miktarı:10 Mililitre
Numune Kabı:Steril kap/tüp
Numune Özellikleri:Aseptik şartlarda en az 2 mL alınır.
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Kültür
Kullanımı:Mycobacterim tuberküloz tanısı

Ziehl-Neelsen veya auramin-rodamin boyama ve mikroskobi yöntemleri, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve ucuz bir şekilde tanımlanmasına izin verdiği için tüberküloz tarama ve tanısında temel yöntem olarak kabul edilmektedir.
Ancak mikroskobi, tüberküloz bakterisi ile nontuberkuloz mikobakteri ayrımına izin vermemektedir. Ayrıca, mikobakteriyel enfeksiyonun dışlanması için de yetersiz olabilir.
Tüberküloz ve diğer mikobakteriyozların kesin teşhisi bakteriyolojik patojen tespitini gerektirir, ancak bu, bazı (yavaş büyüyen) Mikobakteri türlerinin uzun üreme süresi nedeniyle yoğun zaman alır. Katı ve sıvı kültür besiyerlerinin birlikte kullanılması tespit için altın standart kabul edilmektedir.
Özel sıvı kültür besiyeri, ortalama saptama süresini 14 güne düşürür. Bununla birlikte, mikobakteriyozun kesin olarak dışlanmasına izin vermek için kültürler 8 hafta süreyle inkübe edilmelidir. M. tuberculosis kompleksinden elde edilen herhangi bir yeni izolat, ilk tercih edilen tüberkülostatik ajanlara karşı da test edilmelidir.
M. tuberculosis kompleksi içindeki türler, risk grubu 3 patojenleri olarak kabul edilir. Bu nedenle, kültürlenmiş patojenleri içeren tüm çalışma adımları, yeterli hijyen önlemlerine (L3 laboratuvarı) sıkı bir şekilde uyularak gerçekleştirilmelidir.
Hasta örneğinde tüberküloz menenjit tanısı için başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olabilecek diğer mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmaktır.
Numune Stabilite Özellikleri:Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 7 Gün
Lab. Kodu:3897
SUT Kodu: