MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ

Testin Adı:MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ
Sinonim:Tuberküloz kültürü
Çalışma Zamanı:Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:42 gün sonra 18:00
Numune Türü:Değişken Numune, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:15:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:N/A
Kullanımı:Mycobacterim tuberküloz tanısı

Ziehl-Neelsen veya auramin-rodamin boyama ve mikroskobi yöntemleri, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve ucuz bir şekilde tanımlanmasına izin verdiği için tüberküloz tarama ve tanısında temel yöntem olarak kabul edilmektedir.
Ancak mikroskobi, tüberküloz bakterisi ile nontuberkuloz mikobakteri ayrımına izin vermemektedir. Ayrıca, mikobakteriyel enfeksiyonun dışlanması için de yetersiz olabilir.
Tüberküloz ve diğer mikobakteriyozların kesin teşhisi bakteriyolojik patojen tespitini gerektirir, ancak bu, bazı (yavaş büyüyen) Mikobakteri türlerinin uzun üreme süresi nedeniyle yoğun zaman alır. Katı ve sıvı kültür besiyerlerinin birlikte kullanılması tespit için altın standart kabul edilmektedir.
Özel sıvı kültür besiyeri, ortalama saptama süresini 14 güne düşürür. Bununla birlikte, mikobakteriyozun kesin olarak dışlanmasına izin vermek için kültürler 8 hafta süreyle inkübe edilmelidir. M. tuberculosis kompleksinden elde edilen herhangi bir yeni izolat, ilk tercih edilen tüberkülostatik ajanlara karşı da test edilmelidir.
M. tuberculosis kompleksi içindeki türler, risk grubu 3 patojenleri olarak kabul edilir. Bu nedenle, kültürlenmiş patojenleri içeren tüm çalışma adımları, yeterli hijyen önlemlerine (L3 laboratuvarı) sıkı bir şekilde uyularak gerçekleştirilmelidir.
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu:5270
SUT Kodu: