QUANTIFERON TB GOLD PLUS

Testin Adı:QUANTIFERON TB GOLD PLUS
Sinonim:QuantiFERON, Latent TB, Latent Tüberküloz, Interferon Gamma Salınım Testi, IGRA, IGST, QFT, Tüberküloz kan testi, Tüberküloz Spesifik İmmunreaktivite testi
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Sonuç Verme Zamanı:Ertesi gün saat 18:00
Numune Türü:Plazma (Quantiferon tüpleri), –
Numune Miktarı:50 Mikrolitre
Numune Kabı:Özel Quantiferon tüpleri (4 adet)
Numune Özellikleri:Test için dört adet özel tüpe(Qiagen marka-QuantiFERON Nil, TB1, TB2, Mitogen Tube) birer mililitre venöz kan alınmalıdır. Test tüpleri laboratuvarımızdan temin edilmelidir. Alınacak kanın miktarı sonucun güvenilirliği açısından çok önemlidir. Kan alımından hemen sonra, tüpün tüm iç yüzeyinin kan ile kaplanmasını sağlayacak şekilde 10 kere tüpler alt üst edilmelidir. Sonrasında tüpler uygun şekilde etiketlenmelidir. Kanlar alındıktan sonra mümkün olduğunca çabuk (kan alındıktan sonraki 16 saat içinde) inkübatöre koyulmalıdır. İnkübasyon ne kadar geciktirilirse testten belirsiz sonuç alma ihtimali o kadar artar. Tüpler dik olarak 37oC sıcaklıkta 16-24 saat inkübe edilmelidir. Tüpler inkübasyon sonrası 2000 g’de 15 dakika santrifüj edilmelidir.
Son Numune Kabul Saati:18:30
Hastanın Hazırlanması:Hastaya PPD testi yapılıp yapılmadığı, hastanın bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanıp kullanmadığı bilgileri alınmalıdır.
Çalışma Yöntemi:EIA
Kullanımı:QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) testi, hasta kanındaki bağışıklık hücrelerini uyarıp oluşan yanıtı ölçerek, kişinin daha önce M. tuberculosis bakterisi ile karşılaşıp karşılaşmadığını tespit etmek için kullanılır. Bu test; aktif tüberkülozlu hastalarda, latent tüberkülozlularda, daha önceden tüberküloz tedavisi görmüş ve tamamen iyileşmiş kişilerde, vücuduna tüberküloz basili girmiş, oluşan bağışık yanıt ile basilleri tamamen öldürmüş kişilerde pozitif sonuç verir. Tüberküloz tanısına yardımcı bir test olarak kullanılır.
Ayrıca bir diğer kullanım amacı da, romatolojik, otoimmun vb. başka bir hastalık sebebiyle kendisine bağışıklık baskılayıcı tedavi planlanan hastalarda, geçirilmiş veya aktif tüberküloz hastalığı olasılığını dışlamaktır.
Numune Stabilite Özellikleri:Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 16 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 5 Gün
Lab. Kodu:6805
SUT Kodu:L103811