TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, BOS

Testin Adı:TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, BOS
Sinonim:tüberküloz, verem, mikobakteri, mikobakteri kültürü, tbc kültürü, verem basili
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:45 gün sonra 18:00
Numune Türü:BOS, Oda Isısı
Numune Miktarı:10 Mililitre
Numune Kabı:Steril kap/tüp
Numune Özellikleri:Beyin omurilik sıvısı aseptik koşullarda alınmalıdır. BOS incelemesi için en az 2 mL numune gönderilmelidir. Ancak BOS diğer örneklere göre daha sınırlı hacimde alınabildiğinden miktarı ne olursa olsun laboratuvar tarafından kabul edilmelidir. BOS numuneleri oda ısısında saklanır kesinlikle buzdolabına konulmaz.
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Kültür
Kullanımı:Aside dirençli boyama, mikobakterilerin lipitten zengin hücre duvarlarının Erlich-Ziehl-Neelsen aside dirençli boyama yöntemi ile boyanarak mikroskopta görünür hale gelmesi esasına dayanan tüberküloz tanısına yardımcı bir testtir. Mikroskobide bakterinin görülebilmesi için örneğin ml’de 5 bin ile 10 bin basil bulunması gereklidir. Mikroskopi, duyarlılığı düşük, özgüllüğü yüksek bir test olduğundan tanıda kültür ile birlikte çalışılması duyarlılığı arttırır. M. tuberculosis’in klinik örneklerden izolasyon ve identifikasyonu için örnekler hem katı besiyerine (Lowenstein Jensen (LJ), hem de sıvı bazlı besiyerlerine (BBL MGIT 7 mL) ekim yapılır. Sıvı bazlı besiyeri için BACTEC MGIT 960 sistemi kullanılmaktadır. Her iki sistemde de 6-8 boyunca üreme olup olmadığı takip edilir. Üreme saptanınca MPT-64, MALDİ-TOF kütle spektrometresi ve Line-Probe Assay yöntemlerinden biri veya birkaçı bakteriyi tanımlamak için kullanılır.
Numune Stabilite Özellikleri:Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 7 Gün
Lab. Kodu:7787
SUT Kodu: