TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, Mayi

Testin Adı:TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, Mayi
Sinonim:Verem, Mycobakteri kültürü
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:45 gün sonra 18:00
Numune Türü:Vücut Sıvısı, –
Numune Miktarı:Mililitre
Numune Kabı:Steril kap/tüp
Numune Özellikleri:Aseptik şartlarda alınmış en az 10 ml örnek
Son Numune Kabul Saati:18:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:Kültür
Kullanımı:Test, başta Mycobacterium tuberculosis olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üreterek, tür tanımlamalarını yaparak tüberküloz tanısına katkıda bulunmaktadır.
Erlich-Ziehl-Neelsen boyama ve mikroskobi yöntemi, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve temel bir tüberküloz tarama ve tanı yöntemi olarak kabul edilmektedir. Ancak mikroskobide bakterinin görülebilmesi için örneğin ml’de 5 bin ile 10 bin basil bulunması gereklidir. Mikroskopi, duyarlılığı düşük, özgüllüğü yüksek bir test olduğundan tanıda kültür ile birlikte çalışılması duyarlılığı arttırır.
Tüberküloz ve diğer mikobakteri infeksiyonlarının tanısı için altın standart olarak kabul edilen yöntem bakterinin kültürünün yapılarak üretilmesidir. Ancak mikobakteri türlerinin uzun üreme süresi nedeniyle 6-8 hafta gibi uzun bir zaman alır. Özel sıvı kültür besiyeri, ortalama saptama süresini 14 güne düşürür. M. tuberculosis kompleksinden elde edilen herhangi bir yeni izolat, ilk tercih edilen tüberkülostatik ajanlara karşı da test edilmelidir.
Numune Stabilite Özellikleri:Buzdolabı(2-8 °C) 7 Gün|Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 1 Saat
Lab. Kodu:7783
SUT Kodu: