TEST REHBERİ

TBC KULTURU (MAYI)

Başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmaktır.

Test Detayı

HOLT-ORAM TBX5 GENI DIZI ANALIZI

Test Detayı

NPM1 MUTASYONU (MutA MutB MutD)

Test Detayı

QUANTIFERON TB GOLD PLUS

QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) testi, hasta kanındaki bağışıklık hücrelerini uyarıp oluşan yanıtı ölçerek, kişinin daha önce M. tuberculosis bakterisi ile karşılaşıp karşılaşmadığını tespit etme…

Test Detayı

TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, BAL

Test, başta Mycobacterium tuberculosis olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üreterek, tür tanımlamalarını yaparak tüberküloz tanısına katkıda bulunmaktadır. Erlich-Ziehl-Neelsen boyama…

Test Detayı

TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, BOS

Aside dirençli boyama, mikobakterilerin lipitten zengin hücre duvarlarının Erlich-Ziehl-Neelsen aside dirençli boyama yöntemi ile boyanarak mikroskopta görünür hale gelmesi esasına dayanan tüberküloz …

Test Detayı

TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, Doku

Test, başta Mycobacterium tuberculosis olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üreterek, tür tanımlamalarını yaparak tüberküloz tanısına katkıda bulunmaktadır. Erlich-Ziehl-Neelsen boyama…

Test Detayı

TEKSİFLE ARB + TBC KÜLTÜRÜ, Mayi

Test, başta Mycobacterium tuberculosis olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üreterek, tür tanımlamalarını yaparak tüberküloz tanısına katkıda bulunmaktadır. Erlich-Ziehl-Neelsen boyama…

Test Detayı

ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI VE MIKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ

Üriner tüberküloz tanısı için hasta örneğinde sıvı ve katı besiyerinde başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmak…

Test Detayı

ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI ve MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ

Test, başta Mycobacterium tuberculosis olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üreterek, tür tanımlamalarını yaparak tüberküloz tanısına katkıda bulunmaktadır. Erlich-Ziehl-Neelsen boyama…

Test Detayı

ASİDE DİRENÇLİ BASİL (ARB) ARANMASI, Teksifle

Bu test, hasta örneklerinin bir seri homojenize edici ve yoğunlaştırıcı işlemden geçirildiktem sonra aside dirençli Erlich-Ziehl-Neelseen yöntemi ile boyanması ve aside dirençli boyanan tüberküloz bas…

Test Detayı

Beta hCG (Total)

Normal gebeliğin erken saptanması ve izlenmesinde, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesinde, potansiyel abortus tanısında, atılmamış konsepsiyon ürünlerinin monitörizasyonunda, gestasyonel trof…

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS DNA PCR

Tüberküloz enfeksiyonu hızlı tanısı Tüberküloz , dünya çapında önemli bir küresel halk sağlığı sorunu oluşturan ciddi bir hastalıktır. Şu anda, MTB’nin tespiti için çok yüksek hassasiyet ve özgüllük…

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ

Mycobacterim tuberküloz tanısı Ziehl-Neelsen veya auramin-rodamin boyama ve mikroskobi yöntemleri, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve ucuz bir şekilde tanımlanmasına izin …

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, BAL

Başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmaktır.

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, BOS

Mycobacterim tuberküloz tanısı Ziehl-Neelsen veya auramin-rodamin boyama ve mikroskobi yöntemleri, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve ucuz bir şekilde tanımlanmasına izin …

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, Balgam

Başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmaktır.

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, Löwenstein-Jensen

Mycobacterim tuberküloz tanısı Ziehl-Neelsen veya auramin-rodamin boyama ve mikroskobi yöntemleri, farklı numunelerde tuberküloz enfeksiyonu tanısında hızlı ve ucuz bir şekilde tanımlanmasına izin …

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS KÜLTÜRÜ, İdrar

Üriner tüberküloz tanısı için hasta örneğinde sıvı ve katı besiyerinde başta Mycobacterium tuberculosis complex olmak üzere infeksiyon etkeni olan mikobakterileri üretmek ve tür tanımlamalarını yapmak…

Test Detayı

MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS MAJOR İLAÇ DİRENÇ TESTİ

Test Detayı

TIROKSIN BAGLAYICI GLOBULIN (CLIA)

Total tiroid hormon düzeyi tiroid metabolik durumu ile uyumlu olmadığında tanıya yardımcı olmak amacı ile kullanılır. Özellikle gebelik veya kontraseptif steroidlerin kullanımı tirometabolik durum ile…

Test Detayı

TSH RESEPTOR ANTIKORU

Tirotropin reseptör (TSHR) antikorlarının tespitinde ilk-basamak test olarak önerilir. Şu durumlarda kulllanılır: – Belirsiz klinik bulguları olan ve/veya tiroid radyoizotop taramalarınn kontraendik…

Test Detayı

TİROZİNEMİ TİP I TANI ve TAKİP,Kart

Tirozinemi tip I tanı ve takibi

Test Detayı