Tetkikler

Spektromar İleri Görüntüleme Merkezi

Check Up

İnsan vücudu üzerinde etkili pek çok hastalık, erken teşhisle tedavi edilebilir veya belirli ölçüde kontrol altına alınabilir. Küçük çaplı sağlık sorunlarının gelişimini önlemek ve büyük sorunlara dönüşmeden önce ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınabilir. Ancak çoğu hastalık, erken dönemde belirgin belirtiler göstermez ve sadece rutin sağlık taramaları sırasında tespit edilebilir. Bu nedenle, herhangi bir semptom veya rahatsızlık hissetmeksizin, her bireyin düzenli olarak sağlık taramasından geçmesi son derece önemlidir.

Check-up olarak adlandırılan genel sağlık taramalarında, kişinin sağlık durumu, genetik risk faktörleri, yaş, boy ve kilo, cinsiyet ve hastalık geçmişi gibi faktörler göz önünde bulundurularak kişiye özgü bir tarama planı oluşturulur. Sonrasında gerekli tarama testleri yapılarak kişinin genel sağlık durumu hakkında bilgi edinilir. Bu taramalar sayesinde hastalıkların erken teşhis edilmesi ve önlenmesi mümkün olur, böylece tedavi şansı artar ve ciddi komplikasyonların önüne geçilir.

Sağlık taramalarının düzenli olarak yapılması, kişilerin sağlığını korumak ve hastalıklara karşı daha dirençli olmak için önemli bir adımdır. Her bireyin sağlık durumunu takip etmek ve önlem almak için düzenli taramalardan geçmesi, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için kritik bir öneme sahiptir.

Check Up Nedir?

Check-up, bir kişinin sağlık durumu hakkında bilgi edinmek ve olası problemleri veya risk durumlarını tespit etmek amacıyla yapılan genel sağlık taramasıdır. Yaş grubuna ve cinsiyete özgü belirli kan testleri ve görüntüleme tetkiklerini içeren check-up paketleri ile hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir ve henüz belirti vermeyen herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı araştırılır.

Check-up taramaları genellikle herhangi bir şikayeti olmayan kişilere uygulanır ve sağlığın korunması açısından düzenli olarak yapılması önerilir. Yaş ilerledikçe bu taramaların sıklığı arttırılabilir. Bu tür taramalar, erken teşhis ve önleyici tedbirlerin alınması açısından büyük önem taşır. Sağlığın korunması ve potansiyel sağlık sorunlarının önceden tespit edilerek tedavi edilmesi, kişilerin daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlar.

Check-up, hastaların genel sağlık durumunu izlemek, potansiyel sağlık risklerini belirlemek ve olası hastalıkları önlemek için etkili bir yöntemdir. Her bireyin düzenli olarak check-up taramalarından geçmesi, sağlığın korunması ve hastalıkların erken aşamada tedavi edilmesi açısından büyük önem taşır.

Check Up Paket İçeriğinde Hangi Testler Yapılıyor?

Check-up paketleri, kişinin sağlık öyküsüne, genetik yatkınlıklarına, yaş ve cinsiyetine göre değişkenlik gösterir. Kadın ve erkek bireyler için belirli yaş gruplarına özgü standart paketler geliştirilmiştir. Kişiye en uygun olan paket, tıbbi öykü ve ihtiyaçlarına göre belirlenir ve özelleştirilerek uygulanır. Check-up içeriğinde yapılan temel testler şunlardır:

– Biyokimyasal tetkikler
– Radyolojik görüntülemeler
– Diyabet (şeker) hastalığı tarama testleri
– Kardiyolojik taramalar
– Kan yağları, temel vitamin ve minerallerin incelemeleri
– Karaciğer fonksiyon testleri
– Böbrek fonksiyon testleri
– Tiroit testleri
– Kansere yönelik araştırmalarda kullanılan bazı tarama testleri

Radyolojik görüntülemeler arasında ise şunlar yer alır:

– Akciğer röntgeni
– Tüm batın ultrasonografisi
– Tiroit ultrasonografisi

Check-up sırasında yapılan temel biyokimyasal analizler şunlardır:

– Hemogram (Tam Kan Sayımı)
– İdrar testi
– Sedim ve CRP gibi iltihabi durumlara ilişkin belirteçler
– Romatizmal hastalık belirteçleri
– Kolesterol ve trigliserit testleri
– Protein durumu
– Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını gösterir parametreler
– Kan şekeri ve diyabete ilişkin bazı parametreler
– Temel vitamin ve mineral değerleri

Bu temel testler, hastaların genel sağlık durumlarının değerlendirilmesi için önemli bir araçtır. Check-up sayesinde potansiyel sağlık problemleri erken teşhis edilerek gerekli tedbirler alınabilir ve hastaların sağlıklı yaşamı sürdürmelerine katkı sağlanır.

Kadın Check-Up Testlerinde Neler Yapılır?

Bazı hastalıkların görülme riski kadınlarda daha fazla olabilir. Genç veya yaşlı kadınlar, sağlık problemleri açısından risk taşıyabilir. Bu nedenle kadın check-up programları, özellikle kadınların karşılaşabileceği hastalıkları göz önünde bulundurarak kadınlara uygun olarak hazırlanabilir. Ayrıca genç, yetişkin ve ileri yaşlı kadınlara özel olarak check-up paketinin içeriği değiştirilebilir.

Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, varis, tiroit rahatsızlığı, rahim kanseri gibi hastalıklar kadınlarda daha sık görülebilir. Gebelik ve menopoz süreçleriyle hormonlarda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak da kadınlara özgü sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Kadın check-up kapsamında kalp, iç hastalıkları, kadın doğum, mamografi, genel cerrahi, kadın hastalıkları muayeneleri gibi farklı alanlarda değerlendirmeler yapılabilir.

Kadın check-up programları, kadınların sağlığını korumak, erken teşhis ve tedavi için önemli bir fırsat sunar. Bu sayede kadınlar, sağlıklı bir yaşam sürdürmeye ve potansiyel sağlık problemlerini önceden tespit ederek önlem almaya yönelik destek alabilirler.

Erkek Check-Up Testlerinde Neler Yapılır?

Erkeklerin sağlığını korumak ve olası hastalıkların erken teşhisini sağlamak için düzenli sağlık kontrollerine ihtiyaçları olabilir. Özellikle kardiyak hastalıklar, şeker hastalığı, kanser ve prostat gibi rahatsızlıklar erkeklerde daha sık görülebilir. Bu hastalıkların ileri evrede tespit edilmesi durumunda tedavisi zorlaşabilir ve hayati riskler taşıyabilir. Bu nedenle erken tanı için check-up taramaları oldukça önemlidir.

Erkek check-up programı, bireyin tıbbi öyküsü, ailesinin hastalık geçmişi ve yaşam tarzı ile ilgili özellikleri göz önünde bulundurarak hazırlanır. Bu sayede kişiye özgü bir tarama planı belirlenerek, olası hastalıkların erken teşhisi için gereken testler yapılır. Sağlık durumunun düzenli olarak takip edilmesi, erkeklerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri ve potansiyel riskleri önceden tespit ederek önlem almaları açısından büyük önem taşır.

Erkek check-up programları, erkeklerin sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için değerli bir fırsat sunar. Sağlık taramalarının düzenli olarak yapılması, erkeklerin uzun ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine katkı sağlar.

Çocuk Check-Up Testlerinde Neler Yapılır?

Yetişkinler ve yaşlılar kadar çocuklar için de düzenli aralıklarla sağlık taramaları oldukça önemlidir. Çocuk check-up sayesinde çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimi değerlendirilir ve sağlıklı büyümeleri desteklenir. Ayrıca, çocukların rutin aşıları da bu taramalar sırasında yapılır ve sağlıklı büyüme ve gelişimleri için gerekli önlemler alınır.

Çocuk check-up’ı, çocuğun gelişimi ile ilgili olası problemlerin erken dönemde tespit edilmesini sağlar. Bu sayede, çocuklarda ortaya çıkabilecek gelişimsel sorunların ve sağlık sorunlarının erkenden fark edilerek tedavi edilmesi mümkün olur. Bu tedaviler, çocukların sağlıklı bir şekilde büyümelerini ve gelişmelerini desteklemek adına büyük önem taşır.

Çocuk check-up kapsamında çocuğun fizik muayenesi, göz muayenesi, işitme taraması, idrar tahlili, bağışıklık sistemi kontrolü, alerji testi gibi çeşitli değerlendirmeler yapılır. Hekimin uygun gördüğü zaman aralıklarında çocuk check-up işlemleri düzenli olarak gerçekleştirilir. Bu sayede çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmeleri takip edilerek, potansiyel sağlık sorunlarının önüne geçilir ve sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmeleri desteklenir.

Check-Up Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Check-UP, hiçbir şikayet olmadan veya hastalık ortaya çıkmadan önce, olası hastalıkların veya risklerin erken teşhis edilebilmesini sağlayan bir grup tetkikin yapılmasıdır. Herkese sabit bir Check-Up tetkik programından ziyade, kişiye, yaşa, cinsiyete ve diğer etkenlere özel bir Check-Up tetkik listesi daha uygun olur. Checkup sabit bir tetkik değildir. Çok çeşitli ve daha ileri tetkikler ilave edilebilir.

Check-Up tetkik listelerinde, sıkça karşılaşılan hastalıkları önceden tanımak amaçlı bir çok tetkik önerilmektedir. Bu tetkikler basit kolay uygulanabilir ve ucuz maliyetli tetkikler yanısıra, daha teknolojik ve kapsamlı tetkikleri de kapsayabilir. Check-Up programlarında birçok tetkik istendiğinden tetkikleri toplu halde yaptırmak, tek tek yaptırmaktan çok daha ucuza gelmektedir.

Check up sonuçları, yapılan tahlil ve tetkiklerin miktarına ve türüne göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, tarama işlemleri sonrasında elde edilen sonuçların çıkma süreleri farklılık gösterebilir. Laboratuvar testleri ve radyolojik yöntemlerin bazıları birkaç saat içerisinde sonuçlanabilirken, bazıları birkaç gün sürebilir.

Check up işlemlerinde kullanılan cihazların kalitesi de sonuçların çıkma süresini etkileyebilir. Daha modern ve gelişmiş cihazlar, sonuçları daha hızlı bir şekilde elde etmemizi sağlar. Ayrıca, sağlık ekibinde yer alan doktor, hekim, laborant, teknisyen gibi personellerin alanında ne kadar deneyimli olduğu da sonuçların çıkma sürecini etkileyebilir. Deneyimli ve uzman bir ekip, tarama sonuçlarını daha hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirebilir.

Genellikle, tarama sonuçları için birkaç gün süre beklenmelidir. Ancak acil durumlarda veya özel durumlarda sonuçlar daha hızlı bir şekilde elde edilebilir. Sağlık ekibimiz, elde edilen sonuçları en kısa sürede size iletmek için çaba gösterecek ve gerekli durumlarda ilgili tedbirleri alacaktır. Check up işlemlerinin düzenli olarak yapılması ve sonuçların düzenli olarak takip edilmesi, sağlığınızı korumak ve olası sağlık sorunlarını erken dönemde tespit etmek adına önemlidir.

Check-up hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan tüm kişilere yılda en az bir kez, düzenli olarak yapılması önerilir. Ailesel risk faktörlerine (Kanser, diyabet,kolestrol,prostat,meme kanserleri, kalp hastalıkları. vb) göre daha sık aralıklarla yapılabilir.

Check up öncesinde, düzenli olarak alınan ilaçların bir kısmının kullanılmaması gerekebilir. Test sonuçlarının doğru çıkabilmesi ve taramanın etkin olması için bazı önemli adımların takip edilmesi önemlidir. Eğer vitamin ve mineral takviyeleri, besin destekleri veya kansızlık için kullanılan demir ilaçları gibi ilaçlar kullanılıyorsa, bu ilaçların taramadan 3 gün öncesinde bırakılması tavsiye edilir.

Ayrıca, kişinin kan sulandırıcı kullanması durumunda ve check up kapsamında “gaitada gizli kan testi” yapılacaksa, kan sulandırıcı kullanımı da 5 gün öncesinde hekim kontrolünde kesilmelidir. Eğer bu test yapılmayacaksa dahi, sağlık profesyonellerine kan sulandırıcı ilaç kullanıldığı bilgisi verilmelidir.

Ancak şeker hastalığı (diyabet), hipertansiyon, romatizma ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıklara yönelik sürekli kullanılan ilaçların önceden kesilmesine gerek yoktur. Bu ilaçlar düzenli olarak kullanılmaya devam edilmeli, sadece sabah saatinde alınan dozlar, check up sırasında yapılacak olan kan testlerinden sonra alınmalıdır.

Bu önemli adımları takip ederek, check up taramasının doğru sonuçlarla tamamlanması ve kişinin sağlık durumunun doğru bir şekilde değerlendirilmesi sağlanabilir. Sağlık ekibimiz, tüm detayları göz önünde bulundurarak, size en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterecektir.

Check up taraması için gelmeden önce, doğru sonuçların elde edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli konular bulunmaktadır. Bu konular şu şekilde sıralanabilir:

1. Check up testlerinin aç karnına yapılması gerektiğinden, bir önceki gece saat 12’den itibaren yeme içme sonlandırılmalıdır. Sabah kahvaltı veya atıştırma yapılmamalıdır.

2. Sigara, diğer tütün ürünleri, çay ve kahve tüketilmemelidir. Bu maddeler, test sonuçlarını etkileyebilir.

3. Gece 12’den itibaren su tüketimi sınırlandırılmalı ve bir bardaktan az olmasına dikkat edilmelidir. Bu da test sonuçlarının doğruluğu için önemlidir.

4. Taramadan önceki 3 gün içerisinde alkol tüketilmemelidir. Alkol, bazı test sonuçlarını etkileyebilir ve yanıltıcı olabilir.

5. Eğer sabah aç karnına alınan ilaçlar varsa, bu ilaçlar o gün için alınmamalıdır. Ancak ilaçların kesilmesi gereken durumlarda hekim önerilerine uyulmalıdır.

6. Check up günü egzersiz yapılmamalı, takı takılmamalı ve efor testi yapılacağı düşünülerek rahat kıyafetlerle sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

7. Kadınlar için check up günü adet kanamasının olduğu güne denk getirilmemeli; böyle bir durum mevcut ise hekime bilgi verilerek randevu günü değiştirilmelidir.

8. Eğer gebelik durumu veya şüphesi varsa, bu konu hakkında hekime mutlaka bilgi verilmelidir. Gebe olanlar için uygun testler ve prosedürler uygulanmalıdır.

9. Check up için gelinirken daha önceden yapılmış tetkiklerin sonuçları da getirilmelidir. Bu, sağlık ekibinin daha kapsamlı bir değerlendirme yapmasına yardımcı olacaktır.

Bu dikkat edilmesi gereken konular, check up taramalarının doğru ve güvenilir sonuçlarla tamamlanmasını sağlayacak ve kişilerin sağlık durumlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. Sağlık ekibimiz, tüm bu önemli detayları göz önünde bulundurarak, size en iyi hizmeti sunmak için hazırdır.

Logo