TİROZİNEMİ TİP I TANI Ve TAKİP,Kart

Testin Adı:TİROZİNEMİ TİP I TANI ve TAKİP,Kart
Sinonim:Kalıtsal Tirozinemi Tip 1, HT-1, NTBC, Tyr-1, Süksinilaseton, Nitisinon, Tirozinemi takip paneli
Çalışma Zamanı:Pazartesi
Sonuç Verme Zamanı:5 gün sonra 17:00
Numune Türü:Absorban Kağıda Emdirilmiş Tam Kan, –
Numune Miktarı:
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Son Numune Kabul Saati:12:00
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi:LC-MS/MS
Kullanımı:Tirozinemi tip I tanı ve takibi
Numune Stabilite Özellikleri:
Lab. Kodu:6815
SUT Kodu: