TSH RESEPTOR ANTIKORU

Testin Adı:TSH RESEPTOR ANTIKORU
Sinonim:Inhibitory Immunoglobin, Long-Acting Thyroid Stimulator (LATS), TBII (TSH-Binding Inhibiting Immunoglobin) , Antibodies to TSH receptor, TRAb (Thyrotropin Receptor Antibody), Thyroid-Stimulating Hormone(TSH) Receptor Antibody, Graves Hastalığı, TRAK
Çalışma Zamanı:Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Sonuç Verme Zamanı:4 saat sonra
Numune Türü:Serum, –
Numune Miktarı:1500 Mikrolitre
Numune Kabı:Kırmızı kapak – Düz
Numune Özellikleri:Pıhtılaşmanın tamamlanması için tüpler oda sıcaklığında 30 dakika bekletilmelidir. Santrifüj öncesi bekleme süresi 2 saati geçmemelidir. Örnek 5 – 10 dakika 1000 – 1300 g arasında santrifüj edilmelidir. Santrifüj edildikten sonra jel içeren tüplerin dondurulması önerilmemektedir.
Son Numune Kabul Saati:17:00
Hastanın Hazırlanması:Bu testin 12 saat öncesinde biotin veya vitamin B7 içeren multivitamin veya diyet destek ürünleri alınmamalıdır. Heparin tedavisi alan bireylerden numune alımı uygun değildir.
Çalışma Yöntemi:ECLIA
Kullanımı:Tirotropin reseptör (TSHR) antikorlarının tespitinde ilk-basamak test olarak önerilir.
Şu durumlarda kulllanılır:
– Belirsiz klinik bulguları olan ve/veya tiroid radyoizotop taramalarınn kontraendike olduğu (hamilelik, emzirme vs.) veya tanı koyamadığı hastalarda tirotoksikoz etiyolojisinin ayırıcı tanısında
– Tiroid fonksiyonları normal olan hastalarda klinik olarak şüpheli Graves hastalığı (Örneğin; endokrin eksoftalmus, pretibial miksödem, tiroid akropaki gibi Graves hastalığının ekstratiroidal belirtileri)
-Aktif veya geçirilmiş Graves hastalığı olan gebe kadınların fetuslarında neonatal tirotoksikoz riskinin belirlenmesinde
-Gestasyonel tirotoksikoz ile Graves hastalığının birinci trimester belirtileri veya rekürrensinin ayırıcı tanısında
-Antitiroid ilaç tedavisi sonrası Graves hastalğı relaps riskinin değerlendirilmesi
Numune Stabilite Özellikleri:Oda Sıcaklığı(20-25 °C) 7 Saat|Buzdolabı(2-8 °C) 6 Gün|Dondurucu(- 20 °C) 360 Gün
Lab. Kodu:1083
SUT Kodu:L107390