Sayfalar - Koroner BT Anjiyografi

Spektromar İleri Görüntüleme Merkezi

Koroner BT Anjiyografi

Radyolojinin en yeni tetkik cihazı olan Multislice BTile Koroner Anjio yapılabilmektedir. Hiçbir ön hazırlık gerektirmeden ve yalnızca 10 SANİYE içinde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem Klasik katater anjiografiye göre çok daha kolay ve hızlıdır. Sadece koldan kontrast madde verilerek yapılmaktadır. Tetkik sonrası hastahanede yatma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

Her organ gibi kalp de ana atardamardan çıkan küçük damarlar ile (Koroner Arterler ile) kanlanmaktadır. Yaş ilerledikçe atheroskleroz denilen damar duvarı kireçlenmesi, damarı tıkayarak beslediği dokunun hasarlanmasına neden olur (enfarkt veya kalp krizi). Damar tıkanıklıklarına yol açan bu plakların önceden bilinmesi, tıkanıklık tam olarak oluşmadan geri döndürülmesi veya kalp krizinin önlenmesini sağlar.

Koroner Arter Hastalığı Gelişmesi için Risk Faktörleri Neler?

  • Şişmanlık
  • Kan yağlarında artış ve uygunsuz iyi-kötü kolestrol oranı, lipid düzeyleri
  • Tansiyon
  • Ailede koroner arter ve kalp hastalığı
  • Erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş üzeri
  • Yetersiz fiziksel aktivite
  • Kan şeker düzeyi
  • Stres
  • Sigara

Koroner BT Anjiyografi Sonuç Olarak Ne Sağlıyor?

Hafif darlıklarda (genellikle %50 ve az darlıklar olarak sınıflandırılır) eğer şikâyet veya diğer tetkiklerde bir bulgu yoksa dâhiliye ve kardiolojik önlemler alınmaktadır. Örneğin; kolesterol ayarlanması, tansiyon kontrolü, egzersiz, şişmanlığın kontrolü gibi.

Orta ve yüksek dereceli darlıklarda, hastanın şikayet derecesi ve kardiolog doktorun tavsiyelerine göre kateter anjiografi tetkiki ve gerekirse stent uygulaması veya by-pass gündeme gelebilmektedir. Bu durumlarda da girişim öncesi koroner BT anjio, değerli bilgiler sağlamış oluyor.

Tetkik sonuçları normal çıkarsa, ne güzel, insanlarla hastalıklar konusunda sohbet ve bilgilendirme yapıyoruz.

Koroner BT Anjiyografi hakkında daha ayrıntılı bilgi için Makaleler bölümündeki detaylı Koroner BT Anjiyografi incelemesine bakabilirsiniz.

Logo